Jídlo je mnohem více než substance obsahující kalorie, vitamíny a další živiny.

Síť foodies

doc. RNDr. Jana Šiftová (Spilková), Ph.D.
spilkova@natur.cuni.cz | zobrazit profil
Je docentkou na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, kde získala v roce 2006 doktorát ze sociální geografie. Mezi její výzkumné zájmy patří geografie spotřeby, alternativní potravinové sítě a městské zemědělství. Dlouhodobě se věnovala také geografii maloobchodu a plánování maloobchodu v českém kontextu. Jako senior výzkumník v Národním ústavu duševního zdraví se zabývá také kvalitou života a životním stylem, s důrazem na studium závislostí.

Nadace Pro půdu
info@nadacepropudu.cz | zobrazit profil
Posláním Nadace Pro půdu je chránit půdu před degradací a spekulací a přispívat k utváření odpovědného vztahu člověka k půdě a tím i k Zemi, na které žijeme. Vlastnictví půdy chápeme jako obecně prospěšnou správu. Ekologické hospodaření je základem péče o půdu ve správě nadace. Nadace Pro půdu je od roku 2017 součástí mezinárodní sítě Access to Land Network, která funguje jako neformální platforma pro organizace, které se věnují podpoře přístupu k půdě.

© 2017 - 2024 Foodiehub.cz | Tvorba webu: OnlineSoft