Jídlo je mnohem více než substance obsahující kalorie, vitamíny a další živiny.

Odkazy

Healthy Food Policy Project se zabývá identifikací a posílením lokální legislativy, která si klade za cíl podporovat přístup k zdravému jídlu a zároveň posilovat lokální ekonomiku, zlepšovat životní prostředí, rovný přístup ke zdraví s ohledem na sociálně znevýhodněné skupiny a menšiny.
healthyfoodpolicyproject.org

Urban Sharing je projekt oceněný grantem ERC a vedený prof. Oksanou Mont z University v Lundu. Zabývá se výzkumem, testováním a posouváním znalostí v oblasti ekonomiky sdílení a sleduje udržitelnosti praktik a institucionalizaci organizací zajišťujících sdílení ve městech.
www.urbansharing.org

K dispozici je nyní nový hodnotící nástroj vyvinutý odborníky z projektu The SHARECITY. Celý nástroj SHARE IT je nabízen k využití zdarma, při splnění určitých podmínek a registraci. Pomáhá jednotlivým potravinovým iniciativám hodnotit, komunikovat a nadále zlepšovat jejich dopad na udržitelnost potravinových systémů. SHARE IT pomáhá určit rozsah environmentálních, ekonomických, politických i sociálních dopadů dané iniciativy a komunikuje tyto výsledky ve formě souhrnné zprávy. 
Tento nástroj si můžete prohlédnout zde. Věnujte pozornost i instruktážnímu videu, které usnadní první kroky při práci s tímto nástrojem. 

Volně ke stažení je nová kniha z edice UA Springer Book Series s názvem Designing urban food policies. Je vhodná pro experty, kteří pracují v oblasti městských potravinových politik. Popisuje existující konceptuální rámce pro analýzu městských potravinových politik a základ pro identifikaci dalších výzkumných otázek v této oblasti. Knihu lze stáhnout zde.

EIT Food je přední evropská iniciativa v oblasti inovací potravin, která usiluje o to, aby byl potravinový systém udržitelnější, zdravější a důvěryhodnější pro spotřebitele.
EIT Food bylo zřízeno Evropským inovačním a technologickým institutem (EIT), nezávislým orgánem EU založeným v roce 2008 s cílem řídit inovace a podnikání v celé Evropě.
www.eitfood.eu

Projekt Prostory tiché udržitelnosti: samozásobitelství a sdílení je tříletý výzkumný projekt (2019–2021), zabývající se neformální produkcí potravin, jejich sdílením i sdílením jiných věcí. Výzkum se zaměřuje zejména na sítě domácí produkce a sdílení, na hodnoty a motivace účastníků těchto sítí, jejich prostorovost a toky produktů v nich, na ekonomické a environmentální efekty těchto činností a na vývojové trendy v samozásobitelství.
tichaudrzitelnost.geogr.muni.cz

Knihu Urban food sharing: rules, tools and networks od Anny Davies, zpracovaná v rámci projektu SHARECITY, je ke stažení zdarma zde.

Urban Food Futures je online magazín, který se věnuje udržitelným městským systémům.
urbanfoodfutures.com
 

RUAF je expertní centrum pro udržitelné městské zemědělství a potravinové systémy.
Na stránce lze nalézt aktuální výsledky výzkumů, publikace, pozvánky na akce apod.
www.ruaf.org

Web výzkumného programu EU – FOOD 2030 přináší informace o vznikajících politikách, o proběhlých konferencích, souvisejících publikacích apod.

© 2017 - 2024 Foodiehub.cz | Tvorba webu: OnlineSoft