Jídlo je mnohem více než substance obsahující kalorie, vitamíny a další živiny.

O projektu

Jídlo je produkt a proces, který spojuje rizika environmentálního znečištění (zejména v souvislosti s tzv. food miles představujícími vzdálenost, kterou musí jídlo urazit od výrobce na náš stůl), sociální nerovnosti (problematiku potravinových pouští, rozdíly mezi rozvojovými a rozvinutými zeměmi, potravinovou bezpečnost a suverenitu), veřejné zdraví (dnes jsou diskutovány oba extrémy tj. obezita, ale i podvýživa či nevhodné složení stravy), ekonomickou problematiku zaměstnanosti (obchody, restaurace, farmáři a rozvoj venkova obecně), vzdělání (vznikající iniciativy, které upozorňují na potravinové nerovnosti, plýtvání jídlem, nevhodnou stravu atd.), kvalitu života, kvalitu prostředí (možnosti pro produktivní zeleň ve městech) apod. Jídlo je tak v ohnisku zájmu mnoha společenských, přírodních i lékařských věd.

„Foodie hub“ vzniká jako webová platforma propojující především vědce a studenty všech úrovní studia a samozřejmě také ostatní zájemce, které spojuje zájem o problematiku jídla a s ním souvisejících prostorových, sociálních i zdravotních aspektů. Lze říci, že vzniká na základě přístupu „zdola“, kdy se pro zájem o spolupráci a potřebu sdílet informace, znalosti, novinky apod. vyslovili samotní studenti a zainteresovaní vědečtí pracovníci na mnoha fórech, workshopech a setkáních v minulosti. „Foodie hub“ bude tedy setkávacím virtuálním prostorem, kde:

  • budou k dispozici vizitky (tuzemských) odborníků a studentů, kteří se zabývají problematikou jídla a souvisejícími aspekty;
  • budou prezentovány novinky a zajímavosti v této oblasti;
  • budou zveřejňovány pozvánky na zajímavé akce a konference se související tématikou;
  • bude upozorňováno na zajímavé studie a práce, výsledky grantových projektů zabývající se jídlem, potravinovou produkcí, spotřebou apod.

© 2017 - 2024 Foodiehub.cz | Tvorba webu: OnlineSoft